direct naar de content

Privacy verklaring

Wij delen jouw gegevens niet met anderen, tenzij de wet dat aan ons voorschrijft of jij dat van ons verlangt. Anders voelt het gewoon niet goed.

Privacyverklaring

Wij vinden ieders privacy belangrijk en zorgen ervoor voor dat alle persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je persoonsgegevens wil geven. Voor een aantal van onze diensten is het opgeven van persoonsgegevens noodzakelijk. Als het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd, dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken. Er wordt dus aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt en welke gegevens optioneel zijn. Let er wel op dat het niet geven van bepaalde informatie kan betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen worden.

Van wie wij persoonsgegevens verwerken en hoe wij daar aan komen

Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiele) relaties, de wederpartij en de partij die hen vertegenwoordigd en websitebezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens die je ons zelf verstrekt. Daarnaast krijgen wij persoonsgegevens van partijen via wie wij opdrachten krijgen. 

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor:

De rechtsgrond

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend:

Bewaartermijn

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult of als je ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard tot een jaar nadat onze dienstenverlening is gestopt, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Dit geldt onder andere voor de (financiële) administratie (7 jaar) en sollicitaties (4 weken).

Persoonsgegevens doorgeven aan derden

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast worden persoonsgegevens aan derden verstrekt als wet- en regelgeving dat verplicht of als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden in ieder geval doorgegeven aan partijen die:

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. We gebruiken de gegevens uitsluitend voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De volgende gegevens kunnen worden bijgehouden:

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je device (IP-adres), overgebracht naar Google. Google slaat deze gegevens op servers op in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wij staan Google niet toe de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder delen wij verkregen gegevens niet met Google anders dan voor eigen doeleinden.

Op grond van de Privacy Shield is het toegestaan om zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens door te geven aan entiteiten in de Verenigde Staten.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij jou willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden gegeven.

Hyperlinks

Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Let erop dat als je deze website bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen en niet die van ons van toepassing is.

Rechten van de betrokkene

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb jij verschillende rechten die je kunt inroepen. Het kan zijn dat we je om een legitimatiebewijs vragen als je gebruik wil maken van een van jouw rechten. Het legitimatiebewijs moet corresponderen met de persoon van wie je de rechten wil inroepen.

Uw rechten:

Heb je klachten of andere vragen over jouw rechten neem dan contact op via onderstaande gegevens:

Adres:          Sparresholm 223  2133BN Hoofddorp
Telefoon:      06-5432 6071
E-mail:          info@skorez.nl

Klachten

Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de betreffende toezichthouder.

Aanpassen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Alles in één. Dat maakt het verschil.

CRM- of relatiebeheersystemen zijn vaak alleen gericht op 1-op-1 contact. Daardoor werken ondernemers met meerdere systemen; één voor relatiebeheer, één om te e-mailen, een losse website (al dan niet met shop) en ook nog software voor evenementen. Soms met ingewikkelde koppelingen, soms met het uitwisselen van data met bestanden. En zoveel systemen, zoveel facturen. Een abonnementje hier, een uurtje factuurtje daar. En samenhang ho maar. Om nog maar te zwijgen van het kunnen meten hoe succesvol bepaalde acties zijn, met alle data overal verspreid...

Skorez biedt een totaaloplossing. Alle functionaliteiten voor jouw online activiteiten zitten namelijk in dit ene platform. En dat met prijzen die passen bij jou als MKB ondernemer!

Kalender

events