direct naar de content

Privacyverklaring

Wij vinden ieders privacy belangrijk en zorgen ervoor voor dat alle persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je persoonsgegevens wil geven. Voor een aantal van onze diensten is het opgeven van persoonsgegevens noodzakelijk. Als het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd, dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken. Er wordt dus aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt en welke gegevens optioneel zijn. Let er wel op dat het niet geven van bepaalde informatie kan betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen worden.

Van wie wij persoonsgegevens verwerken en hoe wij daar aan komen

Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiele) relaties, de wederpartij en de partij die hen vertegenwoordigd en websitebezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens die je ons zelf verstrekt. Daarnaast krijgen wij persoonsgegevens van partijen via wie wij opdrachten krijgen. 

Welke persoonsgegevens wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Surfgedrag op onze website
 • Curriculum Vitae en sollicitatiebrief van sollicitanten

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst
 • Contact met u hebben
 • Factureren
 • Het houden van sollicitaties
 • Communicatie over zaken waarvan wij overtuigd zijn dat je dat graag van ons ontvangt,
 • Het analyseren van surfgedrag om de website te verbeteren

De rechtsgrond

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend:

 • als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; of
 • als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben; of
 • als er een wettelijke verplichting is; of
 • als u daar toestemming voor heeft gegeven. 

Bewaartermijn

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult of als je ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard tot een jaar nadat onze dienstenverlening is gestopt, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Dit geldt onder andere voor de (financiële) administratie (7 jaar) en sollicitaties (4 weken).

Persoonsgegevens doorgeven aan derden

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast worden persoonsgegevens aan derden verstrekt als wet- en regelgeving dat verplicht of als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden in ieder geval doorgegeven aan partijen die:

 • de administratie en boekhouding verzorgen.
 • partijen die het incassotraject verzorgen.
 • als juridisch partner aan ons verbonden zijn.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. We gebruiken de gegevens uitsluitend voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De volgende gegevens kunnen worden bijgehouden:

 • Het IP-adres van je device
 • Het tijdstip van opvraging
 • Gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je device (IP-adres), overgebracht naar Google. Google slaat deze gegevens op servers op in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wij staan Google niet toe de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder delen wij verkregen gegevens niet met Google anders dan voor eigen doeleinden.

Op grond van de Privacy Shield is het toegestaan om zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens door te geven aan entiteiten in de Verenigde Staten.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij jou willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden gegeven.

Hyperlinks

Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Let erop dat als je deze website bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen en niet die van ons van toepassing is.

Rechten van de betrokkene

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb jij verschillende rechten die je kunt inroepen. Het kan zijn dat we je om een legitimatiebewijs vragen als je gebruik wil maken van een van jouw rechten. Het legitimatiebewijs moet corresponderen met de persoon van wie je de rechten wil inroepen.

Uw rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage van de persoonsgegevens
 • Recht op wijzigen van de persoonsgegevens als deze niet correct zijn
 • Recht op verwijderen van de persoonsgegevens
 • Recht om de verwerking te beperken
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (profiling)
 • Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kan deze toestemming worden ingetrokken (de intrekking heeft geen terugwerkende kracht)

Heb je klachten of andere vragen over jouw rechten neem dan contact op via onderstaande gegevens:

Adres:          Sparresholm 223  2133BN Hoofddorp
Telefoon:      06-5432 6071
E-mail:          info@skorez.nl

Klachten

Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de betreffende toezichthouder.

Aanpassen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Kalender

events